A critique of the age of puberty in civil law, relying on jurisprudential sources

Authors

  • Prof. Dr. Abu Al-Fadl Qahari Islamic Azad University/Tehran, Iran
  • Prof. Dr. Elias Yari Ilam University / Iran
  • Researcher Mehrdad Pakzad Mazandaran University / Iran
  • Researcher Mehdi Taleqan Ghaffari Mazandaran University / Iran

DOI:

https://doi.org/10.36322/jksc.v1i68.11512

Keywords:

Age of Puberty for Boys, Age of Puberty for Girls, Imamiyah

Abstract

Puberty is one of the most important stages of human life, the achievement of which coincides with the fundamental changes in the body and then the soul, which underlies personality in adulthood. From a medical and psychological point of view, this period of human life is the starting point of a person's physical and mental development, which cuts off the relationship with childhood and leads the person to adulthood. Hence a certain age is considered as puberty age in the laws of all countries and when people reach that age, they can function independently in society, provided that they have two other conditions, namely intellect and growth. According to Article 1210 of the Civil Code and Article 81 of the Islamic Penal Code, currently this age is 9 years for girls and 15 years for boys. This age does not correspond to the social realities of the present era, and medical findings of the present era strongly reject this age for the beginning of puberty. It is concluded from some theories of Shia jurists which have been the source of the above legal materials, that the jurists do not agree on a certain age for puberty and what they have intended is the appearance of physical and sexual signs and changes, and reaching a certain age can only be a sign and presumption for puberty, the opposite of which can be proven by any reason.

Downloads

Download data is not yet available.

References

المصادر الفارسية

الف) الکتب

- القرآن الكريم.

- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1383، ترمينولوژي حقوق، الطبعة الرابعة عشر، طهران، مکتبة گنج دانش.

- مجموعة من الباحثین ، بإشراف شاهرودي، سيدمحمود، 1426 ه.ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، المجلد 2، الطبعة الأولی، قم، معهد دائره‌المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام.

- دهخدا، علي‌اكبر، 1365، لغت‌نامه دهخدا، المجلد 11، طهران ، ناشر معهد لغت‌نامه دهخدا.

- صانعي، يوسف، 1386، رساله‌ي توضيح المسائل، الطبعة الثالثة، طهران ، پارس كتاب.

- صفايي، سيدحسين، قاسم‌زاده، سيدمرتضي، 1388، حقوق مدني اشخاص و محجورين، الطبعة الخامسة عشر، طهران ، سمت.

- عبده بروجردي، محمد، 1380، حقوق مدني، الطبعة الأولی، طهران ، مکتبة گنج دانش.

- عدل "منصورالسلطنه"، مصطفي، 1331، حقوق مدني، الطبعة الخامسة، طهران ، معهد صحفي اميركبير.

- قرشي، سيدعلي اكبر، 1412 ه.ق، قاموس قرآن، المجلد 1و2و3، الطبعة السادسة، طهران، دارالكتب الاسلاميه.

- ميرداداشي، سيدمهدي، عليزاده، ولي‌اله، حسن‌زاده، مهدي، صالحي‌مازندراني، محمد 1389، احوال شخصيه اهل سنت (طلاق- وصيت- ارث- حجر) در مذهب شافعي و حنفي، الطبعة الأولی، طهران ، منشورات خرسندي.

ب) المقالات

- بجنوردي، سيدمحمد موسوي، 1382، دراسة مفهوم ومعايير الطفولة في الفكر الإسلامي والقوانين الإيرانية للتمتع بالحقوق المرتبطة ، مجلة متين البحثیة ، الرقم 21.

- جواهري، حسن، 1388، اهليت حقوقي، شناسايي سن بلوغ و تاثير آن در تكليف(2)، مجلة فقه و اهل بيت، رقم 60.

- رهامي، محسن، 1381، رشد جزايي، منشورات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، رقم 58.

- مرعشي، سيدمحمدحسن، 1371، تحقيق درباره سن بلوغ، منشورات حقوقي دادگستري، رقم 4.

- مهريزي، مهدي، 1372، بلوغ دختران، كاوشي در فقه اسلامي، مجلة فقه و اصول، رقم الاول.

- نوبهار، رحيم، 1391، سن و مسئوليت كيفري، بازخواني نظريه‌ي مشهور فقهاي اماميه، پژوهشنامه حقوق كيفري، رقم الثاني.

المصادر العربية

- آبي، فاضل حسن بن ابي طالب يوسفي، 1417 ه.ق، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، المجلد 1، الطبعة الثالثة، قم، مکتبة منشورات الإسلامیة التابعة بجامعة مدرسين لحوزة قم العلمية ، المصحح: اشتهاردي، علي‌پناه- يزدي، آقاحسين.

- ابن منظور، ابوالفضل، جمال‌الدين محمدبن مكرم، 1414 ه.ق، لسان‌العرب، المجلد 8، الطبعة الثالثة، بيروت، دارالكفر للطباعه و النشر و التوزيع- دار صادر، المصحح: صاحب جوانب، احمد فارس.

- حلي، جمال‌الدين، احمدبن محمد اسدي، 1410 ه.ق، المختصر من شرح المختصر، الطبعة الأولی، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، المصحح: رجايي، سيدمهدي.

- حلي، محقق، نجم‌الدين، جعفر بن حسن، 1418 ه.ق، المختصر النافع في فقه الاماميه، المجلد 1، الطبعة السادسة، قم، مؤسسه المطبوعات الدينيه.

- حلي، محقق، نجم‌الدين، جعفربن‌حسن، 1408 ه.ق، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، المجلد 2، الطبعة الثانیة، قم، معهد اسماعيليان، مصحح: محمدعلي بقال، عبدالحسين.

- سبزواري، علي مؤمن قمي، 1421 ه.ق، جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميه و بين ائمه الحجاز و العراق، الطبعة الأولی، قم، زمينه‌سازان ظهور امام عصر(ع)، المصحح: حسني بيرجندي، حسين.

- طريحي، فخرالدين، 1416 ه.ق، مجمع‌البحرين، المجلد 5، الطبعة الثالثة، طهران، مکتیة مرتضوي، المصحح: حسيني، سيداحمد.

- طوسي، ابوجعفر محمدبن‌حسن، 1387ه.ق، المبسوط في فقه الاماميه، المجلد 2، الطبعة الثالثة، طهران، المكتبه المرتضويه الإحياء الآثار الجعفريه، المصحح: كشفي، سيدمحمدتقي.

- طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن، 1407 ه.ق، الخلاف، المجلد 3، الطبعة الأولی، قم، مکتبة منشورات الإسلامیة التابعة بجامعة مدرسين لحوزة قم العلمية، المصحح: خراساني، علي، شهرستاني، سيدجواد، نجفي، مهدي‌طه، عراقي، مجتبي.

- عاملي، حر، محمدبن حسن، تفصيل، 1409 ه.ق، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، المجلد 4، 19 و 20، الطبعة الأولی، قم، معهد آل بيت عليهم ‌السلام، المصحح: مجموعة البحث لمعهد آل بيت عليهم‌السلام.

- فيومي، احمدبن‌محمد مقري، بي‌تا، مصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المجلد 2، الطبعة الأولی، قم، منشورات دارالرضي.

- نجفي صاحب جواهر، محمدحسن، 1404 ه.ق، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، المجلد 16، الطبعة السابعة، بيروت، داراحياء التراث العربي، المصحح: قوچاني، عباس، آخوندي، علي.

- نعيم شلالا، نزيه، 2008م، دعاوي الحجر و التسفيه و العته، المجلد الاول، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيه.

- واسطي، زبيدي، حنفي، محب‌الدين، حسيني، سيدمحمد مرتضي، 1414 ه.ق، تاج‌العروس من جواهر القاموس، المجلد 2 و 4، الطبعة الأولی، بيروت، دارالفكه للطباعة و النشر و التوزيع، المصحح: شيري، علي.

Published

2023-03-15

How to Cite

Qahari, A. A.-F. (2023) “A critique of the age of puberty in civil law, relying on jurisprudential sources”, Journal of Kufa Studies Center, 1(68), pp. 239–256. doi: 10.36322/jksc.v1i68.11512.

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.